W związku z wprowadzeniem indywidualnych kont dla każdego mieszkańca w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za usługi dodatkowe (dzierżawa pojemnika i/lub stojaka), należy ich dokonywać na otrzymane w przesłanych pismach indywidualne nr rachunków bankowych. Powyższych opłat nie należy łączyć!

Zaległości wobec Gminy Nowa Sarzyna w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub za usługi dodatkowe (dzierżawa pojemnika), z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) należy wpłacać na podany poniżej nr rachunku bankowego: 05 9430 0006 1000 1182 2000 0011
Tytuł przelewu: zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nazwa firmy lub instytucji i adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

Źródło: Miesięcznik Azalia, nr 2 (155), luty 2021