^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

CIEKAWOSTKI

ZDJĘCIA

JELNA.EU

Sierpień jest miesiącem, w którym prace przy żniwach zmierzają ku końcowi. Od wielu pokoleń, rolnicy na ich zakończenie z wieńcami dożynkowymi udawali się do świątyń, aby podziękować Panu Bogu za dobre plony. W naszej gminie również ta tradycja była przez wiele lat pielęgnowana. W tym roku w związku z pandemią COVID-19 władze gminy zdecydowały o odwołaniu dożynek gminnych, jednakże, z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Jelnej przy wsparciu sołtysów z Jelnej i Judaszówki, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, 23 sierpnia b.r. w kościele parafialnym w Jelnej odbyły się dożynki parafialne. W uroczystościach brały udział grupy wieńcowe wraz z sołtysami z Jelnej i Judaszówki oraz mieszkańcy, którzy mogli w ten sposób podziękować Panu Bogu za tegoroczne plony i poprosić o błogosławieństwo. Mszę Świętą odprawił proboszcz o. Sadok Strąkowski, a o. Artur Stępień wygłosił Słowo Boże. Wyrazem podziękowania była również wspaniała oprawa muzyczna, którą przygotował zespół Złoty Potok.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia uroczystości –o. Sadokowi, o.Arturowi, Panu Andrzejowi Chojnackiemu wraz z zespołem Złoty Potok, Pani Danucie Baj wraz z kołem gospodyń wiejskich, grupie wieńcowej z Judaszówki, Sołtysowi Janowi Romańskiemu – serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowania uroczystości. Wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza rolnikom, hodowcom, sadownikom, pszczelarzom, biorącym udział w uroczystej Mszy Świętej, dziękujemy za przybycie i życzymy obfitych przyszłorocznych plonów, satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.

 

Rada Sołecka

Sołtys

Czytaj więcej...

W związku z przyjętą uchwałą przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie od 1 kwietnia 2020 r. na terenie gminy Nowa Sarzyna zmianie uległa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty, co wiązało się ze złożeniem nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa od 6 września 2019 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, którzy oświadczyli, że posiadają kompostownik przydomowy, są zobowiązani do kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia). Dodatkowo każdy mieszkaniec naszej gminy może nieodpłatnie dostarczyć wysegregowane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej. 

Każdy właściciel nieruchomości musi segregować odpady komunalne zgodnie z Jednolitym System Segregacji Odpadów obowiązującym na terenie całego kraju. Oznacza to, że odpady muszą być segregowane w podziale na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz zmieszane. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów w danej nieruchomości, Burmistrz zobowiązany jest do nałożenia na jego właściciela nowej, wyższej opłaty, która na terenie gminy Nowa Sarzyna stanowi dwukrotność podstawowych stawek.

Czytaj więcej...

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w programie „Moja Woda”, którego celem jest wspomaganie małej retencji na terenach wiejskich i miejskich. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotacje na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w wysokości do 5 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do swoich szesnastu oddziałów wojewódzkich. To one podobnie, jak w programach „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, będą przyjmowały od lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. 

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane np. do kanalizacji bytowo - gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odprowadzających na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Źródło: Miesięcznik Azalia, nr 6 (148), czerwiec 2020

Czytaj więcej...

W związku z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. nową metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości na obszarach wiejskich oraz w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na terenie miasta, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r. (nie dotyczy osób, które już złożyły deklaracje obejmujące nowe stawki). Druki deklaracji dostarczą do gospodarstw pracownicy ZGK, odbierając odpady w danym sołectwie. Deklarację do wydruku można pobrać, klikając tutaj.

Deklaracje od mieszkańców bloków na terenie Nowej Sarzyny będą zbierać Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Czytaj więcej...

Logowanie

Profil na Facebooku

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
178
Odsłon artykułów:
207492

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.