^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

CIEKAWOSTKI

ZDJĘCIA

JELNA.EU

Informujemy mieszkańców części sołectwa Jelna - nr domów od 49 do 267, którzy otrzymali faktury wystawione przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie za ścieki za okres od 21.12.2020 r. do 31.03.2021 r., że w dokumencie podano błędny numer rachunku bankowego. Środki wpłacone na ten rachunek zostaną zwrócone przez podmiot, w którym dokonano przelewu/wpłaty.

Prawidłowy numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty to:
81 9430 0006 1000 1182 2000 0001, prowadzony przez Nadsański Bank Spółdzielczy.

Komunikat nie dotyczy mieszkańców Jelnej, którzy za wyżej wymieniony okres rozliczeniowy otrzymali faktury wystawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Te dokumenty zostały wystawione prawidłowo.

Źródło: www.nowasarzyna.eu

Czytaj więcej...

Informujemy, że wystartował portal enaleznosci.nowasarzyna.eu, za pomocą którego mamy możliwość dokonywania wpłat opłat i podatków lokalnych (m.in. odpady komunalne, dierżawa pojemników czy podatek od nieruchomości, leśny, rolny) z uwzględnieniem indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać przelewów.

Pierwszym krokiem do korzystania z serwisu jest rejestracja. Po wybraniu Rejestruj system przekieruje nas do logowania ePUAP2, po zalogowaniu zapoznajemy się z regulaminem i go podpisujemy profilem zaufanym. Otrzymujemy kod autoryzacji za pośrednictwem wiadomości sms, kod ten wprowadzamy w okienko programu - pamiętamy aby uzupełnić pesel i potwierdzić rejestrację. Po zarejestrowaniu wybieramy opcję Zaloguj się.

Istnieje również możliwość dokonywania wpłat bez rejestracji, w tym celu klikamy w lewym górnym rogu Wpłaty bez logowania i podajemy numer kodu kreskowego z otrzymanego z gminy nakazu płatniczego.

Uwaga!
Jeżeli nie widzisz swoich zobowiązań po zalogowaniu się do serwisu, możliwe, że Twoje dane są niekompletne w naszej bazie lub Twoje potwierdzenie odbioru decyzji podatkowej nie dotarło jeszcze do urzędu. Prosimy o kontakt pod nr tel. 172413102 lub 1724 13177.

Szczegółowa instrukcja obsługi portalu: 
http://www.nowasarzyna.eu/pliki/enaleznosci.pdf

Źródło: www.nowasarzyna.eu

Czytaj więcej...

W związku z wprowadzeniem indywidualnych kont dla każdego mieszkańca w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za usługi dodatkowe (dzierżawa pojemnika i/lub stojaka), należy ich dokonywać na otrzymane w przesłanych pismach indywidualne nr rachunków bankowych. Powyższych opłat nie należy łączyć!

Zaległości wobec Gminy Nowa Sarzyna w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub za usługi dodatkowe (dzierżawa pojemnika), z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) należy wpłacać na podany poniżej nr rachunku bankowego: 05 9430 0006 1000 1182 2000 0011
Tytuł przelewu: zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nazwa firmy lub instytucji i adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

Źródło: Miesięcznik Azalia, nr 2 (155), luty 2021

Czytaj więcej...

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 103 mln 550 tys. zł w tym dochody majątkowe w kwocie 4 mln 988 tys. zł. Głównymi źródłami wpływów są podatki od osób fizycznych i prawnych oraz udział w podatku dochodowym w łącznej kwocie 22 mln 818 tys. złotych, subwencje oświatowa i wyrównawcza w łącznej kwocie 31 727 tys. zł oraz środki z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze w łącznej kwocie 33 mln 772 tysięcy złotych. 

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na poziomie 112 mln 232 tys. zł. Najwięcej środków pochłoną nakłady na realizację bieżących zadań oświatowych i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Ogółem na ten cel wyasygnowano niespełna 37 mln zł. Spore środki wydatkowane zostaną na świadczenia rodzinne w tym realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, w ramach którego do uprawnionych rodzin z terenu gminy trafi blisko 22 mln zł. Na świadczenia rodzinne przewidziano 10,7 mln tys. zł Kolejnymi działami, mającymi znaczący udział w wydatkach są: administracja publiczna – 7,2 mln zł, pomoc społeczna – 6,4 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,4 mln zł, kultura fizyczna i sport 2,5 mln zł oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,56 mln zł, transport i łączność – 926 tys. zł, Wydatki majątkowe i inwestycyjne ustalono na 13 mln zł. Część tej kwoty będzie przeznaczono, jako wkład własny w różnego rodzaju projektach inwestycyjnych. 

Najważniejszymi zadaniami planowanymi na 2021 rok są: 

  • przebudowa dróg gminnych, powiatowych, utwardzanie nawierzchni, budowa chodników, parkingów i wykonanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej – 3,3 mln zł, 
  • budowa budynku pasywnego przedszkola w Woli Zarczyckiej – 3,9 mln złotych, 
  • budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego obok MOSiR-u w Nowej Sarzynie – 2,5 mln zł, 
  • przebudowa placu targowego w Nowej Sarzynie – 984 tys. zł, 
  • budowa sali gimnastycznej w Tarnogórze – 950 tys. zł, 
  • głęboka termomodernizacja budynków szkolnych w Łętowni i Rudzie Łańcuckiej – 386 tys. zł, 
  • modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łętowni – 135 tys. zł. 

Tegoroczny budżet zamyka się deficytem w wysokości 8 mln 681 tys. złotych. Zostanie on sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytu oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków i z rozliczenia 2020 roku.

oprac. Piotr Sowa

Źródło: Miesięcznik Azalia, nr 2 (155), luty 2021

Czytaj więcej...

Logowanie

Profil na Facebooku

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
156
Odsłon artykułów:
176210

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.